Tác giả: Đệ Ngũ Tiểu Kiều
Thể loại: Hắc Bang-Sủng
Số chương: 117 + 16 ngoại truyện
Nguồn dịch: megau1976.com
MỤC LỤC:

Hits: 220